نقدی بر واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی – بخش ۲

Program Picture
نقدی بر واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی – بخش ۲
آبان ۲۴, ۱۳۹۷

در ادامه نقطه‌سرخط هفته‌ گذشته، یادداشت «نقدی بر واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی» را به سرانجام خواهیم رساند، که به آسیب‌شناسی اقدام اخیر فرهنگستان برای جایگزینی واژگان علمی و تخصصی کتب درسی با معادل‌های فارسی می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه