نفرت و رنج‌هایش: نفرت و نفرت‌پراکنی در ایران

Program Picture
نفرت و رنج‌هایش: نفرت و نفرت‌پراکنی در ایران
شهریور ۴, ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» در مورد نفرت و نفرت‌پراکنی و رنج‌ها و آسیب‌هایش در ایران گفت‌وگو کردیم و به بررسی ورودی‌ها یا عواملی که این پدیده را در ایران امروز تقویت می‌کنند پرداختیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه