نظم اداری؛ سیستم اداری و تشکیلاتی جامعه جهانی بهائی – بخش ۲

Program Picture
نظم اداری؛ سیستم اداری و تشکیلاتی جامعه جهانی بهائی – بخش ۲
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، جامعه‌شناس، محقق، نویسنده و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه