نظم اداری؛ سیستم اداری و تشکیلاتی جامعه جهانی بهائی – بخش ۱

نظم اداری؛ سیستم اداری و تشکیلاتی جامعه جهانی بهائی – بخش ۱
آذر ۲۲, ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، جامعه‌شناس، محقق، نویسنده و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش اول.

ثبت نام در خبرنامه