نسیم عشق
قسمت اول
مرداد ۱۲, ۱۳۹۸

شیخیه، مکتبی بر پایه ی قرب ظهور موعود، در نیمه ی اول قرن ۱۹ میلادی در ایران فراگیر شد. شیخ احمد احسائی مؤسّس این مکتب بود و بعد از او سید کاظم رشتی این گروه را رهبری و هدایت کرد.

ثبت نام در خبرنامه