نسیم عشق
قسمت هفتم
شهریور ۲۳, ۱۳۹۸

تاجر آفتاب پرست، در تجارت امین و درستکار بود و به هیچ وجه از صراط مستقیم خارج نمی شد. ابتدا با مشارکت دایی ها و سپس خود مستقلا به تجارت پرداخت.

ثبت نام در خبرنامه