Program Picture

نسیم عشق

قسمت ۷
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

تاجر آفتاب پرست، در تجارت امین و درستکار بود و به هیچ وجه از صراط مستقیم خارج نمیشد. ابتدا با مشارکت دایی‌ها و سپس خود مستقلا به تجارت پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه