Program Picture

نسیم عشق

قسمت ۱۰
۱۳ مهر ۱۳۹۸

جستجوی گنج، ملا حسین بشرویه‌ای ناامید از همراهی شاگردان سید کاظم، به همراه برادر و همشیره زاده‌اش به راه افتاد. جهت کسب و آمادگی روحانی ۴۰ روز در مسجد کوفه معتکف شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه