Program Picture

نسیم عشق

قسمت ۶
۱۷ شهریور ۱۳۹۸

خورشیدی که در چراغدان نمی‌گنجید. شیخ عابد وقتی که دید این طفل در تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» چنان بیان متین و شیوایی نمودند متحیر ماند و از پذیرش او در مکتب خودداری کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه