نسیم عشق
قسمت سوم
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

انتظار رجعت مسیح کم کم در سرتاسر جهان فراگیر شد. سخنرانان و مؤلفان بسیاری به این موضوع پرداختند. جوامع پریشان و گروه ها سرگردان بودند

ثبت نام در خبرنامه