Program Picture

نسیم عشق

قسمت ۳
۲۶ مرداد ۱۳۹۸

انتظار رجعت مسیح کم کم در سرتاسر جهان فراگیر شد. سخنرانان و مؤلفان بسیاری به این موضوع پرداختند. جوامع پریشان و گروه‌ها سرگردان بودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه