نزاکت سیاسی و مشورت

Program Picture

آموزه‌های نو - فصل ۸

نزاکت سیاسی و مشورت
۲۸ شهریور ۱۴۰۲

نزاکت سیاسی یا political correctness چیست؟ چه فایده‌ای دارد؟ آیا رعایت نزاکت سیاسی مانع تبادل آزادانه آراء و در نتیجه رسیدن به حقیقت نمی‌شود؟ نظر راب وِداوی، نویسنده‌ یکی از مقاله‌های امروز، درباره نزاکت سیاسی بحث‌برانگیز است اما نکاتی درباره آداب مشورت و بحث دارد که خیلی مهم است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه