نرگس شیراز

نرگس شیراز

در نمایشنامه رادیویی نرگس شیراز با روایتی متفاوت از تاریخ حیات حضرت باب و آئین بابی رو به رو هستیم. این بار این تاریخ کوتاه و فراموش‌نشدنی را از دریچه چشم خدیجه بیگم همسر حضرت باب می‌نگریم.

در نمایشنامه رادیویی نرگس شیراز با روایتی متفاوت از تاریخ حیات حضرت باب و آئین بابی رو به رو هستیم. این بار این تاریخ کوتاه و فراموش‌نشدنی را از دریچه چشم خدیجه بیگم همسر حضرت باب می‌نگریم.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه