نرگس شیراز

program picture

نرگس شیراز

در نمایشنامه رادیویی نرگس شیراز با روایتی متفاوت از تاریخ حیات حضرت باب و آئین بابی رو به رو هستیم. این بار این تاریخ کوتاه و فراموش‌نشدنی را از دریچه چشم خدیجه بیگم همسر حضرت باب می‌نگریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه