ندا به اهل عالم – بخش ۲

ندا به اهل عالم – بخش ۲
فروردین ۲۸, ۱۳۹۹

این کتاب بخشی از توقیعات حضرت شوقی ربانی – ولی امر آیین بهائی – است که در آن راجع به نظم جهانی صحبت می‌فرمایند.

ثبت نام در خبرنامه