Program Picture

مثل نسیم

ندا – بخش ۱

۱۷ بهمن ۱۴۰۰

ندا: دو تا فکر تو ذهنم بود. یکی اینکه موقعیت خانم‌ها رو تو یمن تغییر بدم و دیگه اینکه درباره خدمت به جامعه‌ام یاد بگیرم و مطمئن بشم که خدمت جزئی از فرهنگ ما بشه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه