نحوه تشکیل صلیب سرخ

نحوه تشکیل صلیب سرخ
آذر ۲۳, ۱۳۹۷

در چند ثانیه این هفته نگاهی اجمالی داریم به تاریخچه کار داوطلبانه و نحوه تشکیل صلیب سرخ.

ثبت نام در خبرنامه