نحوه استفاده از قدرت

Program Picture
نحوه استفاده از قدرت
مرداد ۱۲, ۱۳۹۹

از کجا معلوم که اگر قدرت به دست شما بهائیان افتاد همان راهی را نروید که پیروان ادیان قبل رفتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه