نجس و پاکی

Program Picture
نجس و پاکی
فروردین ۱۷, ۱۳۹۶

آرش: میگم این نجس که میگن بالاخره یعنی چی؟ من که سر در نیاوردم. هی میگن این نجسه، اون نجسه، اصلا “این گروه و اون گروه نجسن. آخرش هم نفهمیدم اولا” یعنی چی، دوما” اصلا” چرا؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه