نامه های شاداب دخت (۲۴) – غزل خداحافظی

نامه‌های شاداب دخت
نامه های شاداب دخت (۲۴) – غزل خداحافظی
آبان ۲, ۱۳۹۷

آن روز بهاری، نشستم توی بالکنی فکر کردم به استاد سختگیر ادبیاتم که هرچی می نوشتیم، تا می تونست ایراد می گرفت، اما…

ثبت نام در خبرنامه