نامه های شاداب دخت (۱۹) – محروم از تحصیل

نامه‌های شاداب دخت
نامه های شاداب دخت (۱۹) – محروم از تحصیل
شهریور ۲۸, ۱۳۹۷

جبر جغرافیایی، این جبر جغرافیاییه که زندگی آدما رو تحت تاثیر قرار می ده، اونوقت یکی مثل ایمان، باید به خاطر باور متفاوتش بره زندان و یه کسی به نام جک یا ویلیام، اینور دنیا، اصلا ندونه احقاق حق تحصیل یعنی چی.

ثبت نام در خبرنامه