نامه های شاداب دخت (۱۷) – ترسی که ریخت

نامه‌های شاداب دخت
نامه های شاداب دخت (۱۷) – ترسی که ریخت
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

من اولین بار، پاتیناژ رو با اون نوار ویدیویی سیاه رنگ و مستطیلی ای شناختم که نگار بهمون داده بود. خیلی وقتا آرزو می کردم که مثل اونا باشم، بتونم روی یخ سر بخورم و …

ثبت نام در خبرنامه