نامه به محمدشاه، توقیع خطاب به والی آذربایجان و خطبه قهریه

Program Picture
نامه به محمدشاه، توقیع خطاب به والی آذربایجان و خطبه قهریه
مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

نامه به محمدشاه، توقیع خطاب به والی آذربایجان و خطبه قهریه در چشمه خورشید این هفته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه