نامه الکترونیکی که خبر از اتفاقات تازه‌ای دارد

Program Picture
نامه الکترونیکی که خبر از اتفاقات تازه‌ای دارد
آبان ۱۱, ۱۳۹۷

مدتی است که بهمن ایران را ترک کرده و به ترکیه مهاجرت کرده است. احساسات و افکار بهمن مانند طوفانی در این مدت در روح و روانش می‌تازند، و او با حس دلتنگی برای عزیزانش در ایران دست و پنجه نرم می‌کند. در همین میان، نامه الکترونیکی عجیبی دریافت می‌کند که فکر او را بیشتر از قبل مشغول می‌کند. نامه‌ای از فردی ناشناس که از پیچ و خم زندگی بهمن باخبر است. آیا بهمن جواب نامه او را می‌دهد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه