Program Picture
نامه‌ای از کووید
فروردین ۴, ۱۴۰۰

عمو نوروز جان قبل از هر چیزی بگم که من خیلی سست‌ عنصرم. هر چه قدر هم که با خودم بگم نه نرو تو، نرو تو، باز پاهام شل میشه و میام تو. پس همین الان ماسکت رو بزن. می‌خوای یه کاری کن اصلاً. دو تا بزن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه