ناظم خراسانی

ناظم خراسانی
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶

جناب میرزا محمّدتقی مشرقی، متخلّص به ناظم + غزل.

ثبت نام در خبرنامه