Program Picture
نادیا انجمن
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

نادیا انجمن در شهر هرات در افغانستان به دنیا آمد. و در نوجوانی، در دوره‌های زیرزمینی آموزشی زنان و دختران بود که دریچه پر نور شعر و ادب به رویش گشوده شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه