نابردباری
اسفند ۱۸, ۱۳۹۸

تهمینه: در برنامه گذشته مروری داشتیم روی اعلامیه رفع تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده.
بهزاد: درباره حقوق افراد و این که میتونن عقیده دینی خودشون رو داشته باشن، طبق شعایر اون عمل کنن و اون رو به طرق مسالمت آمیز ترویج کنن.

ثبت نام در خبرنامه