نابردباری و گروه‌های متعصب و افراطی

نابردباری و گروه‌های متعصب و افراطی
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

بهزاد: این گروه‌ها، گروه‌هایی هستن که به بهانه‌های به ظاهر مذهبی دست به خشونت‌های سیستماتیک و منظم می‌زنن و از این خشونت و زور بر علیه حکومت‌ها و مردم استفاده می‌کنن.

ثبت نام در خبرنامه