نابرابری تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی

نابرابری تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی
تیر ۱۳, ۱۳۹۸

در نقطه‌ سرخط این هفته، با مرور یادداشت «نوابغی که هرگز نخواهیم شناخت»، به این مسئله‌ مهم خواهیم پرداخت که یک جامعه‌ آزاد چه تاثیری در موفقیت افرادش می‌تواند داشته باشد.

ثبت نام در خبرنامه