میهمانان ناخوانده

میهمانان ناخوانده
تیر ۱۷, ۱۴۰۰

آیا تا به حال بی‌خانمانی را دیده‌اید؟ تنها یا با خانواده؟ درباره آن‌ها چه فکر می‌کنید؟‌ وقتی آن‌ها را می‌بینید چه حسی به شما دست می‌دهد؟‌ دلسوزی؟ ترحم؟ تنفر؟ بی‌تفاوتی؟ یا همدلی؟ یادی از گذشته این هفته بولتن را بشنوید.

ثبت نام در خبرنامه