میهمانان ناخوانده

Program Picture
میهمانان ناخوانده
تیر ۱۷, ۱۴۰۰

آیا تا به حال بی‌خانمانی را دیده‌اید؟ تنها یا با خانواده؟ درباره آن‌ها چه فکر می‌کنید؟‌ وقتی آن‌ها را می‌بینید چه حسی به شما دست می‌دهد؟‌ دلسوزی؟ ترحم؟ تنفر؟ بی‌تفاوتی؟ یا همدلی؟ یادی از گذشته این هفته بولتن را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه