Program Picture

مینی مالز

دیوار یا تا کی تفکیک‌های جنسیتی؟

۰۱ مهر ۱۳۹۵

وقتی به رابطه زن و مرد فکر می‌کنم، یاد پسر بچه‌هایی میفتم که نباید گریه کنن و دختر بچه‌هایی که نباید بخندن، یاد دخترایی که موشن مث خرگوشن و پسرایی که شیرن مث شمشیرن…

news letter image

ثبت نام در خبرنامه