به یاد میلاد داوردان و فوژان رشیدی

به یاد میلاد داوردان و فوژان رشیدی
آذر ۱۲, ۱۳۹۷

میلاد داوردان و فوژان رشیدی، زوج جوان بهائی، در جرگه هشت شهروند بهائی دیگر هستند که ماه گذشته در بهارستان اصفهان دستگیر شدند و بعد هم در مجموع به ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

ثبت نام در خبرنامه