Program Picture

میقات سوم

قسمت ۲
۱۸ فروردین ۱۳۹۸

خانم جان و صنم بیگم به مرور خاطرات از میهمان جدیدشان مشغولند. خانم جان بسیار ناراحت است و خود را سرزنش می‌کند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه