میزگرد «قدرت ایمان» در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس

Program Picture
میزگرد «قدرت ایمان» در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس
بهمن ۱۱, ۱۳۹۶

گفتگو با: خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه