میزگرد جوان

program picture

میزگرد جوان

اين مجموعه شنیداری قصد دارد در فضایی كاملا دوستانه و صميمی با مهمانان برنامه که جوان هستند در مورد دیدگاه‌های جوانان نسبت به برخی از مسائل اجتماعی مربوط به این گروه سنی صحبت کنند و بدین طریق حقايق بدون تحريف منتقل می‌شود. در هر برنامه به جز مجریان، از دو نفر ديگر از گوشه و كنار دنيا دعوت می‌شود تا در مورد يک موضوع به مشورت و تبادل نظر پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه