میریام پرتز
تیر ۲۷, ۱۳۹۸

میریام رقصنده بین المللی است و از طریق رقص می‌خواهد بین ملل، نژادها و مذاهب مختلف زمینه‌های اتحاد را فراهم کند.

ثبت نام در خبرنامه