میرزا فتحعلی آخوند زاده

Program Picture
میرزا فتحعلی آخوند زاده
فروردین ۶, ۱۳۹۶

در اولین برنامه با زندگی اولین نمایشنامه‌نویس ایرانی آشنا می‌شوید.
نمایش: سرگذشت مرد خسیس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه