میرزا فتحعلی آخوند زاده

میرزا فتحعلی آخوند زاده
فروردین ۶, ۱۳۹۶

در اولین برنامه با زندگی اولین نمایشنامه‌نویس ایرانی آشنا می‌شوید.
نمایش: سرگذشت مرد خسیس.

ثبت نام در خبرنامه