میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۴

میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۴
تیر ۲۹, ۱۳۹۵

عندلیب پس از آزادی از زندان رشت به عکا رفت و حضور حضرت بهاءالله مشرف شد و پس از بازگشت از عکّا به لاهیجان رفت و نامه مفّصلی برای یکی از علما نوشت که به صورت کتابی در آمد.

ثبت نام در خبرنامه