میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۱

Program Picture
میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۱
تیر ۸, ۱۳۹۵

عندلیب، طلبه و شاعر جوان به آیین بابی مومن شد و وقتی خبر ظهور حضرت بهاءالله را شنید به تحقیق پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه