میترا و مانویل
اسفند ۵, ۱۳۹۵

میترا و مانویل، یکی ایرانی و دیگری آمریکایی-کوبایی بیش از بیست سال است که ازدواج کرده‌اند و فرهنگی مشترک ایجاد کرده اند.

ثبت نام در خبرنامه