Program Picture
میشل کریستی
دی ۸, ۱۳۹۶

قهرمان این هفته، میشل کریستی، می‌کوشد با تئاتر درمانی راهی تازه برای پیشرفت کودکان ناشنوا فراهم کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه