Program Picture

موکب نوروز

۱۰ فروردین ۱۳۹۸

بهائیان در ایران و سرتاسر جهان صرف نظر از ملیت، نژاد و رنگ نوروز را گرامی داشته و جشن می‌گیرند. نوروز نه تنها عیدی ملی برای بهائیان ایرانی است، بلکه یک عید مذهبی برای تمامی بهائیان جهان نیز به حساب می‌آید. در این برنامه تلاش کرده‌ایم گوشه‌ای از نظریات و شیوه‌های برگزاری نوروز در میان بهائیان ایران و جهان را از زبان تعدادی بشنویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه