Program Picture

موسیقی و دعا

آبان ۲۳, ۱۳۹۸

در این قسمت به تاثیرات موسیقی در دعا و در هم آمیختن دعا و موسیقی از دید دیانت بهائی می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه