موسیقی در ایران – بخش ۲

موسیقی در ایران – بخش ۲
آبان ۱۵, ۱۳۹۵

آیا موسیقی در اسلام حرام است؟ موسیقی پس از اسلام در ایران و مباحثی دیگر در این زمینه موضوع بحث این هفته استاد بهرام فرید و رامان شکیب است.

ثبت نام در خبرنامه