مشرق‌الاذکار عرصه‌ای برای خدمت

Program Picture

موج مثبت

مشرق‌الاذکار عرصه‌ای برای خدمت
۰۱ شهریور ۱۳۹۸

خدمت، یکی از طرق تغییر و تحول در اجتماع است و در معبد (مشرق‌الاذکار) بهائی عرصه‌های مختلفی برای خدمت وجود دارد ایجاد چنین فضاهایی که به روی همگان باز است سبب تقویت آگاهی نسبت به بهبود اجتماع و اقدامات وسیع‌تر در این زمینه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه