مقالاتی درباره حضرت باب

Program Picture

موج مثبت

مقالاتی درباره حضرت باب
۲۹ آذر ۱۳۹۸

نشریه «عالم بهائی» در مقالات اخیر خود بر شخصیت حضرت باب تمرکز دارد که دویست سال قبل متولد شدند. حضرت باب پیامبر الهی و مبشر آئین بهائی هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه