سمپوزیومی به میزبانی جامعه بهائی

Program Picture

موج مثبت

سمپوزیومی به میزبانی جامعه بهائی
۲۶ مهر ۱۳۹۸

در معبد نیلوفر آبی که یک عبادتگاه بهائی است که هم در هند و هم در خارج از این کشور شناخته شده، سمپوزیومی به میزبانی جامعه بهائی برگزار شد تا نقش عبادتگاه‌ها در اجتماع معاصر مورد کاوش قرار گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه