Program Picture

موج مثبت

دعا و نیایش
۲۲ شهریور ۱۳۹۸

در جدیدترین پادکست سرویس خبری جامعهٔ جهانی بهائی، درباره شرکت فزاینده‌ مردم در جلسات منظم دعا و نیایش دسته‌جمعی و تجربه نیروی تحول‌بخش دعا در کشور اوگاندا صحبت می‌‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه