بانک رسانه‌ای بهائی

Program Picture

موج مثبت

بانک رسانه‌ای بهائی
۱۵ شهریور ۱۳۹۸

هم‌زمان با تدارک برای جشن‌های تاریخی دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در سراسر جهان، مجموعه ۸۶ عکس و ویدئو با موضوع دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله و حضرت باب به بانک رسانه‌ای بهائی اضافه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه